KÖ, Miljögifter vid kusten, Skellefteå kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Skellefteå kommun
KÖ, kommunal övervakning
2003
2004
Avslutat
Västerbotten
2014-12-05 11:03
2020-09-14 17:04
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 22L-007 SE718618-176041 22L-007 Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 22L-012 SE718745-175622 22L-012 Ursviksfjärden Havet
2 22L-013 SE717920-176277 22L-013 Burefjärden Havet
3 22L-014 SE717907-176147 22L-014 Burefjärden Havet
4 22L-017 SE719979-175379 22L-017 N m Bottenvikens kustvatten Havet
5 23K-002 SE720136-174950 23K-002 Inre Kågefjärden Havet
6 23L-006 SE721358-175894 23L-006 Byskefjärden Havet
7 Ursviksfjärden SE718821-175557 Ursviksfjärden Ursviksfjärden Havet