VER, Norrbottens län Kiselalger i vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under år 2008 undersöktes kiselalger (påväxtalger) och vattenkemi i 46 vattendrag. Kiselalger är bra indikatorer på närings- och surhetstillståndet i ett vattendrag. År 2011 provtogs ytterligare fem lokaler.

2019 och 2021 undersöktes ett 20-tal vattendrag avseende vattenkemi och kiselalger.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
VER, Verifieringsövervakning
2008
2021
Avslutat
Norrbotten
Västerbotten
2014-12-22 13:55
2022-12-21 14:51
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 "Bredviksbäcken" SE726275-176037 Hällbäcken WA99756283 Kustområde
2 "Sågbäcken" Arvidsjaur SE728305-165351 BDpf44 Sågbäcken Byskeälven
3 Aleån SE728369-177699 Aleån BDpf33 Aleån Alån
4 Arpatsbäcken SE734103-168805 Arpatsbäcken BDpf22 Arpatsbäcken Piteälven
5 Blåmissusjön SE732535-180015 Blåmissusjön Blåmissusjön Vitån
6 Bramsträskbäcken SE726361-176081 Bramsträskbäcken WA13121574 Kustområde
7 Brännmyrbäcken SE731904-172850 Brännmyrbäcken BDpf24 Brännmyrbäcken Piteälven
8 Ersträskbäcken SE727244-171769 Ersträskbäcken BDpf43 Ersträskbäcken Lillpiteälven
9 Heikkamajoki SE748090-173320 Heikkamajoki BDpf07 Heikkamajoki Kalixälven
10 Holmsundet SE729565-179125 Sellingssundet Sellingsundet/Holmsundet Kustområde
11 Idbäcken SE731875-183656 Idbäcken Idbäcken Kustområde
12 Inlopp Storsjön SE747356-171271 Inlopp Storsjön BDpf08 Kalixälven
13 Innanbäcken SE732565-183260 Innanbäcken Innanbäcken Kalixälven
14 Juojoki SE740385-184475 Juojoki BDpf18 Juojoki Torneälven
15 Kaavajoki SE745572-172102 Kaavajoki BDpf11 Kaavajoki Kalixälven
16 Kalixälven SE732595-183379 Kalixälven Kalixälven Kalixälven
17 Keräsjoki SE732830-186883 Keräsjoki BDpf19 Keräsjoki Keräsjoki
18 Klockstapelbäcken SE729458-173445 Klockstapelbäcken BDpf29 Korsträskbäcken Piteälven
19 Kvarnbäcken SE728488-178916 Kvarnbäcken Kvarnbäcken Kustområde
20 Kyrkbysundet Lillån SE726382-175430 Kyrkbysundet Kyrkbyssundet Kustområde
21 Laxtjärnbäcken SE731222-167900 Laxtjärnbäcken BDpf25 Laxtjärnbäcken Piteälven
22 Leipiöjoki SE743546-185597 Leipiöjoki BDpf17 Leipiöjoki Torneälven
23 Lillkvarnbäcken SE731196-179268 Lillkvarnbäcken Lillkvarnbäcken Kustområde
24 Lillån SE727750-176907 Lillån Lillån Rosån
25 Linaälven SE747084-170557 Linaälven BDpf09 Lina älv Kalixälven
26 Luongasjoki/Luikattijoki SE751818-172098 Luongasjoki/Luikattijoki BDpf01 Liukattijoki Torneälven
27 Långsjöbäcken SE732221-176613 Långsjöbäcken Långsjöbäcken Luleälven
28 Mellan Persöfjärden Furufjärden SE730710-179372 Mellan Persöfjärden Furufjärden BDpf31 Kanalen Persöfjärden Altersundet
29 Mettäjärvibäcken SE745669-174930 Mettäjärvibäcken BDpf12 WA83224524 Kalixälven
30 Muskusbäcken SE729810-172193 Muskusbäcken BDpf28 Muskusbäcken Piteälven
31 Mynnar i Sladaviken SE726914-177627 Mynnar i Sladaviken WA69028347 Kustområde
32 Nietsajoki SE746078-172327 Nietsajoki BDpf10 Nietsajoki Kalixälven
33 Nitsån SE741401-178283 Nitsån BDpf15 Nitsån Kalixälven
34 Norrbäcken SE728508-177967 Norrbäcken Norrbäcken Kustområde
35 Nuuksujoki SE751125-178809 Nuuksujoki BDpf04 Leipiöjoki Torneälven
36 Nälkäjoki SE751552-179249 Nälkäjoki BDpf03 Nälkäjoki Torneälven
37 Puottarebäcken SE735373-170251 Puottarebäcken BDpf21 Holmträskbäcken Luleälven
38 Rauvosjoki SE751794-179063 Rauvosjoki BDpf02 Rauvosjoki Torneälven
39 Rokån SE725731-173523 Rokån BDpf41 Rokån Rokån
40 Rosån SE727068-177345 Rosån BDpf36 Rosån Rosån
41 Rosån SE728005-176733 Rosån BDpf35 Rosån Rosån
42 Rosån SE729256-175804 Rosån BDpf34 Rosån Rosån
43 Rosån uppströms Övreträsket SE727755-176855 Rosån, US Övreträsket Rosån Rosån
44 Råneälv SE732084-179522 Råneälven Råneälven Råneälven
45 Saimujoki SE742696-172782 Saimujoki BDpf14 Saimujoki Råneälven
46 Sangisälven SE732891-185059 Sangisälven BDpf20 Sangisälven Sangisälven
47 Sattajoki SE746342-182808 Sattajoki BDpf06 Sattajoki Torneälven
48 Sepposenoja SE732789-187649 Sepposenoja Sepposenoja Kustområde
49 Sikån SE733525-168755 Sikån BDpf23 Sikån Piteälven
50 Skogsån SE731845-177923 Skogsån BDpf30 Skogsån/Brobyån Altersundet
51 Skraveltjärnbäcken SE730832-168049 Skraveltjärnbäcken BDpf26 Skraveltjärnbäcken Piteälven
52 Storbrograven/Holmsundet SE729676-179037 Storbrograven/Holmsundet Storbrograven Kustområde
53 Storbäcken SE724166-167576 Storbäcken BDpf46 Storbäcken Skellefteälven
54 Svartbäcken SE732336-177515 Svartbäcken Svartbäcken Altersundet
55 Svensbyån SE725711-175367 Svensbyån BDpf40 Svensbyån Kustområde
56 Sörbäcken SE728514-177940 Sörbäcken Sörbäcken Kustområde
57 Sörån SE724330-168603 Sörån BDpf47 Sörån Byskeälven
58 Torneälv, Kassa SE746403-184085 Torne Kassa Torneälven Torneälven
59 Tvärån SE743572-174267 Tvärån BDpf13 Skrövån Kalixälven
60 Töreälv SE732983-181076 Töreälven Töreälven Töreälven
61 Utlopp Syväjärvi SE743370-183975 Utlopp Syväjärvi BDpf16 WA30241495 Torneälven
62 Utlopp Västra Ringlet SE728294-165482 Utlopp Västra Ringlet BDpf45 WA52855670 Byskeälven
63 Utlopp Önusträsket SE725582-172814 Utlopp Önusträsket BDpf42 WA23391652 Åbyälven
64 Varjisån SE731448-171018 Varjisån BDpf27 Varjisån Piteälven
65 Vid Hällorna Piteå SE726236-176107 Vid Hällorna Piteå BDpf37 WA99756283 Kustområde
66 Vid Junosuando SE749708-178602 Vid Junosuando BDpf05 WA70964489 Torneälven
67 Åkerbäcken SE729946-177530 Åkerbäcken Åkerbäcken Luleälven