VER, Norrbottens län Kiselalger i vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under år 2008 undersöktes kiselalger (påväxtalger) och vattenkemi i 46 vattendrag. Kiselalger är bra indikatorer på närings- och surhetstillståndet i ett vattendrag. År 2011 provtogs ytterligare fem lokaler.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
VER, Verifieringsövervakning
2008
2011
Avslutat
Norrbotten
Västerbotten
2014-12-22 13:55
2015-02-19 14:00
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 "Sågbäcken" Arvidsjaur SE728305-165351 BDpf44 Sågbäcken Byskeälven
2 Aleån SE728369-177699 Aleån BDpf33 Aleån Alån
3 Arpatsbäcken SE734103-168805 Arpatsbäcken BDpf22 Arpatsbäcken Piteälven
4 Blåmissusjön SE732535-180015 Blåmissusjön Blåmissusjön Vitån
5 Brännmyrbäcken SE731904-172850 Brännmyrbäcken BDpf24 Brännmyrbäcken Piteälven
6 Ersträskbäcken SE727244-171769 Ersträskbäcken BDpf43 Ersträskbäcken Lillpiteälven
7 Heikkamajoki SE748090-173320 Heikkamajoki BDpf07 Heikkamajoki Kalixälven
8 Holmsundet SE729565-179125 Holmsundet BDpf32 Sellingsundet/Holmsundet Kustområde
9 Inlopp Storsjön SE747356-171271 Inlopp Storsjön BDpf08 Kalixälven
10 Juojoki SE740385-184475 Juojoki BDpf18 Juojoki Torneälven
11 Kaavajoki SE745572-172102 Kaavajoki BDpf11 Kaavajoki Kalixälven
12 Kalixälven SE732595-183379 Kalixälven Kalixälven Kalixälven
13 Keräsjoki SE732830-186883 Keräsjoki BDpf19 Keräsjoki Keräsjoki
14 Klockstapelbäcken SE729458-173445 Klockstapelbäcken BDpf29 Korsträskbäcken Piteälven
15 Kyrkbysundet Lillån SE726382-175430 Kyrkbysundet Lillån BDpf39 Kyrkbyssundet Kustområde
16 Laxtjärnbäcken SE731222-167900 Laxtjärnbäcken BDpf25 Laxtjärnbäcken Piteälven
17 Leipiöjoki SE743546-185597 Leipiöjoki BDpf17 Leipiöjoki Torneälven
18 Linaälven SE747084-170557 Linaälven BDpf09 Lina älv Kalixälven
19 Luongasjoki/Luikattijoki SE751818-172098 Luongasjoki/Luikattijoki BDpf01 Liukattijoki Torneälven
20 Mellan Persöfjärden Furufjärden SE730710-179372 Mellan Persöfjärden Furufjärden BDpf31 Kanalen Persöfjärden Altersundet
21 Mettäjärvibäcken SE745669-174930 Mettäjärvibäcken BDpf12 WA83224524 Kalixälven
22 Muskusbäcken SE729810-172193 Muskusbäcken BDpf28 Muskusbäcken Piteälven
23 Nietsajoki SE746078-172327 Nietsajoki BDpf10 Nietsajoki Kalixälven
24 Nitsån SE741401-178283 Nitsån BDpf15 Nitsån Kalixälven
25 Nuuksujoki SE751125-178809 Nuuksujoki BDpf04 Leipiöjoki Torneälven
26 Nälkäjoki SE751552-179249 Nälkäjoki BDpf03 Nälkäjoki Torneälven
27 Puottarebäcken SE735373-170251 Puottarebäcken BDpf21 Holmträskbäcken Luleälven
28 Rauvosjoki SE751794-179063 Rauvosjoki BDpf02 Rauvosjoki Torneälven
29 Rokån SE725731-173523 Rokån BDpf41 Rokån Rokån
30 Rosån SE727068-177345 Rosån BDpf36 Rosån Rosån
31 Rosån SE728005-176733 Rosån BDpf35 Rosån Rosån
32 Rosån SE729256-175804 Rosån BDpf34 Rosån Rosån
33 Råneälv SE732084-179522 Råneälven Råneälven Råneälven
34 Saimujoki SE742696-172782 Saimujoki BDpf14 Saimujoki Råneälven
35 Sangisälven SE732891-185059 Sangisälven BDpf20 Sangisälven Sangisälven
36 Sattajoki SE746342-182808 Sattajoki BDpf06 Sattajoki Torneälven
37 Sikån SE733525-168755 Sikån BDpf23 Sikån Piteälven
38 Skogsån SE731845-177923 Skogsån BDpf30 Skogsån/Brobyån Altersundet
39 Skraveltjärnbäcken SE730832-168049 Skraveltjärnbäcken BDpf26 Skraveltjärnbäcken Piteälven
40 Storbäcken SE724166-167576 Storbäcken BDpf46 Storbäcken Skellefteälven
41 Svensbyån SE725711-175367 Svensbyån BDpf40 Svensbyån Kustområde
42 Sörån SE724330-168603 Sörån BDpf47 Sörån Byskeälven
43 Torneälv, Kassa SE746403-184085 Torne Kassa Torneälven Torneälven
44 Tvärån SE743572-174267 Tvärån BDpf13 Skrövån Kalixälven
45 Töreälv SE732983-181076 Töreälven Töreälven Töreälven
46 Utlopp Syväjärvi SE743370-183975 Utlopp Syväjärvi BDpf16 WA30241495 Torneälven
47 Utlopp Västra Ringlet SE728294-165482 Utlopp Västra Ringlet BDpf45 WA52855670 Byskeälven
48 Utlopp Önusträsket SE725582-172814 Utlopp Önusträsket BDpf42 WA23391652 Åbyälven
49 Varjisån SE731448-171018 Varjisån BDpf27 Varjisån Piteälven
50 Vid Hällorna Piteå SE726236-176107 Vid Hällorna Piteå BDpf37 WA99756283 Kustområde
51 Vid Junosuando SE749708-178602 Vid Junosuando BDpf05 WA70964489 Torneälven