KÖ, Igelbäcksgruppen

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Igelbäcksgruppen bildades år 1999 som ett nätverk av tjänstemän från Järfälla, Solna, Sunbybergs och Stockholms kommuner, Stockholm Vatten AB, Naturhistoriska Riksmuseet, dåvarande Vägverket, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet med gruppen är att informera om och samordna de arbeten som pågår inom tillrinningsområdets olika delar, och att främja Igelbäckens vattenvård samt att sprida kunskap om naturvärdena i området.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
Stockholms stad
Järfälla kommun
Solna kommun
Sundbybergs kommun
KÖ, kommunal övervakning
1999
-
Pågående
Stockholm
2014-12-22 16:59
2019-07-02 13:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Igelbäcken, Akallavägen SE658981-161870 Akallavägen KMÖ-VDRG-IGE8 Igelbäcken Kustområde
2 Igelbäcken, ALU-bron SE659122-161764 ALU-bron KMÖ-VDRG-IGE11 Igelbäcken Kustområde
3 Igelbäcken, Blötängen SE658768-162392 Blötängen KMÖ-VDRG-IGE3 Igelbäcken Kustområde
4 Igelbäcken, Djupanbäcken SE658983-161874 Djupanbäcken KMÖ-VDRG-IGE7 Kustområde
5 Igelbäcken, Eggeby SE658849-162023 Eggeby KMÖ-VDRG-IGE6 Igelbäcken Kustområde
6 Igelbäcken, Kymlinge SE658771-162280 Kymlinge KMÖ-VDRG-IGE4 Igelbäcken Kustområde
7 Igelbäcken, Kymlingelänken SE658776-162198 Kymlingelänken KMÖ-VDRG-IGE5 Igelbäcken Kustområde
8 Igelbäcken, N Barkarby SE659086-161808 Norr Barkarby KMÖ-VDRG-IGE9 Igelbäcken Kustområde
9 Igelbäcken, nedstr dämme Säbysjön SE659100-161787 Nedstr dämme Säbysjön KMÖ-VDRG-IGE10 Igelbäcken Kustområde
10 Igelbäcken, Slottsallén SE658746-162562 Slottsallén, Ulriksdal KMÖ-VDRG-IGE1 Igelbäcken Kustområde
11 Igelbäcken, Ulriksdal-Sörentorp SE658745-162478 Ulriksdal-Sörentorp KMÖ-VDRG-IGE2 Igelbäcken Kustområde
12 Säbysjön, sjöpunkt SE659282-161703 Säbysjön Kustområde