RK, Östra Mälaren, SVOA

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Stockholms dricksvatten tas från Mälaren. Stockholm Vatten utför regelbundet provtagningar och analyser av Mälarvattnet. Dels för att för att försäkra sig om att vattnet håller god kvalitet som råvatten för dricksvattenproduktion, dels för att följa trender av t ex näringsämnen i Mälaren.
I november 2008 beslutade Länsstyrelsen att inrätta ett
vattenskyddsområde för Östra Mälaren, där två vattenverk finns.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
Annat
RK, Recipientkontroll
1967
-
Pågående
Stockholm
2014-12-29 15:48
2020-01-08 10:43
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bällstaviken II SE658385-162276 Bällstaviken II M-ÖS-BÄL-8 Mälaren-Ulvsundasjön Norrström
2 Karlbergssjön SE658197-162599 Karlbergssjön Mälaren-Ulvsundasjön Norrström
3 Klara sjö SE658129-162774 Klara sjö M-ÖS-KLA-7 Mälaren-Ulvsundasjön Norrström
4 Klubben SE657854-162243 Mälaren-Fiskarfjärden M-ÖS-KLU-4 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
5 Kyrkfjärden SE657341-161028 Kyrkfjärden M-ÖS-RÖD-2 Mälaren-Rödstensfjärden Norrström
6 Lambarfjärden SE658368-161318 Lambarfjärden M-ÖN-LAM-4 Mälaren-Görväln Norrström
7 Långhällsudde SE657455-160116 Långhällsudde M-CS-SBJ-6 Mälaren-Prästfjärden Norrström
8 Norrström (Centralbron) SE658078-162873 Norrström (Centralbron) M-ÖS-RID-9 Norrström Norrström
9 Riddarfjärden SE658018-162861 Riddarfjärden M-ÖS-RID-7 Mälaren-Riddarfjärden Norrström
10 Ulvsundasjön SE658218-162455 Mälaren-Ulvsundasjön M-ÖS-ULV-4 Mälaren-Ulvsundasjön Norrström
11 Årstaviken, Årstadal SE657838-162713 Årstadal M-ÖS-ÅRS-7 Mälaren-Årstaviken Norrström