Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Stockholm (SE657596-161702)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Rödstensfjärden (WA63804254)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Rödstensfjärden (WA63804254)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Rödstensfjärden (WA63804254)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-29 16:11 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Botkyrka - 0127
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Rödstensfjärden-Närområde
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6573029
SWEREF99 TM Östlig: 656121

RT 90 2,5 gon V - X: 6573417
RT 90 2,5 gon V - Y: 1610286

WGS84 Latitud: 59.2673351303
WGS84 Longitud: 17.7391745686

ETRS-89 Latitud: 59.26733
ETRS-89 Longitud: 17.73915

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Östra Mälaren, SVAB Vattenkemi M-ÖS-RÖD-2 Kyrkfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Östra Mälaren, SVAB Vattenkemi Växtplankton   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVAB Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 7 gånger per år 1998 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Östra Mälaren, SVAB Vattenkemi Ljusförhållanden   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVAB Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVAB Vattenkemi Näringsämnen   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVAB Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVAB Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVAB Vattenkemi Försurning   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVAB Vattenkemi Försurning pH 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVAB Vattenkemi Försurning Alkalinitet 7 gånger per år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Östra Mälaren, SVABFörsurning
Näringsämnen
Växtplankton