SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:53
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
SRK, Samordnad recipientkontroll
2002
2008
Avslutat
Västerbotten
2011-02-08 15:26
2013-01-18 15:24
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Mångbyälven, Avan, recip SE714647-176752 Mångbyälven, Avan, recip 2482STA7146470-1767520 Mångbyån Mångbyån
2 Bureälven, Brandstationen, recip SE717935-175870 Bureälven, Brandstationen, recip 2482STA7179350-1758700 Bureälven Bureälven
3 Kågeälven, E4:an, recip SE720209-174678 Kågeälven, E4:an, recip 2482STA7202090-1746780 Kågeälven Kågeälven
4 Byskeälven, Laxbron, recip SE721590-175532 Byskeälven, Laxbron, recip 2482STA7215900-1755320 Byskeälven Byskeälven
5 Åbyälven, avan SE722565-176072 Åbyälven, Avan, recip 2482STA7225650-1760720 Åbyälven Åbyälven