SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I Österbygdens vattendomstols deldomar 1963 och 1966 ålades Stockholms kommun att undersöka vattenbeskaffenheten i Stockholms skärgård. Sedan 1968 har årligen en miljörapport publicerats och recipientkontrollprogrammet har under åren i stort följt det program som upprättades 1982.
Provtagningarna utförs enligt överenskommelse mellan Nacka, Stockholm, Vaxholm och Värmdö kommuner samt Käppalaförbundet och Roslagsvatten AB.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
SRK, Samordnad recipientkontroll
1968
-
Pågående
Stockholm
2015-01-27 11:05
2015-01-30 10:05
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Askrikefjärden, Bogesund SE658717-163976 Bogesund RK-KUST-Bogesund Askrikefjärden Havet
2 Askrikefjärden, Halvkakssundet SE658284-163772 Halvkakssundet RK-KUST-Halvkakssundet Askrikefjärden Havet
3 Askrikefjärden, Koviksudde SE658557-164429 Koviksudde RK-KUST-Koviksudde Askrikefjärden Havet
4 Askrikefjärden, norra SE658720-163701 Askrikefjärden RK-KUST-Askrikefjärden Askrikefjärden Havet
5 Baggensfjärden, Farstaviken SE658110-164641 Farstaviken RK-KUST-Farstaviken Baggensfjärden Havet
6 Baggensfjärden, södra SE657756-164335 Baggensfjärden RK-KUST-Baggensfjärden Baggensfjärden Havet
7 Eknösundet SE657992-167322 NV Eknö RK-KUST-NV Eknö Eknösundet Havet
8 Erstaviken, inre SE657300-164250 Erstaviken RK-KUST-Erstaviken Erstaviken Havet
9 Erstaviken, yttre SE656972-164770 Brandholmen RK-KUST-Brandholmen Erstaviken Havet
10 Ingaröfjärden SE657243-164866 S Saffranspalten RK-KUST-S Saffranspalten Ingaröfjärden Havet
11 Ingaröfjärden, norra SE657479-164702 Ägnöfjärden RK-KUST-Ägnöfjärden Ingaröfjärden Havet
12 Kyrkfjärden SE659290-163530 Kyrkfjärden RK-KUST-Kyrkfjärden Kyrkfjärden Havet
13 Lilla Värtan, Fjäderholmarna SE658113-163529 Fjäderholmarna RK-KUST-Fjäderholmarna Lilla Värtan Havet
14 Lilla Värtan, inre SE658042-163402 Hundudden RK-KUST-Hundudden Lilla Värtan Havet
15 Lilla Värtan, norra SE658429-163106 Karantänbojen RK-KUST-Karantänbojen Lilla Värtan Havet
16 Lilla Värtan, Tranholmen SE658583-163073 Tranholmen RK-KUST-Tranholmen Lilla Värtan Havet
17 Lilla Värtan, yttre SE658177-163561 Mölna RK-KUST-Mölna Lilla Värtan Havet
18 Norra Vaxholmsfjärden SE659023-164462 N Vaxholmsfjärden RK-KUST-N Vaxholmsfj Norra Vaxholmsfjärden Havet
19 Skurusundet SE657787-163765 Lännerstasundet RK-KUST-Lännerstasundet Skurusundet Havet
20 Sollenkrokafjärden SE658772-166265 Sollenkroka RK-KUST-Sollenkroka Sollenkrokafjärden Havet
21 Solöfjärden SE658710-164990 Solöfjärden RK-KUST-Solöfjärden Solöfjärden Havet
22 Solöfjärden, Oxdjupet SE658944-164964 Oxdjupet RK-KUST-Oxdjupet Solöfjärden Havet
23 Stora Värtan SE658925-163265 Blomskär RK-KUST-Blomskär Stora Värtan Havet
24 Strömmen SE657974-163083 Valdemarsudde RK-KUST-Valdemarsudde Strömmen Havet
25 Strömmen, Biskopsudden SE658010-163277 Biskopsudden RK-KUST-Biskopsudden Strömmen Havet
26 Strömmen, Hammarby Sjö SE657858-163064 Hammarby Sjö RK-KUST-Hammarby Sjö Strömmen Havet
27 Strömmen, västra SE657993-162966 Slussen RK-KUST-Slussen Strömmen Havet
28 Strömmen, östra SE657994-163365 Blockhusudden RK-KUST-Blockhusudden Strömmen Havet
29 Torsbyfjärden, norra SE658479-165031 Tynningö Udd RK-KUST-Tynningö Udd Torsbyfjärden Havet
30 Trälhavet SE659352-164638 Trälhavet RK-KUST-Trälhavet Trälhavet Havet
31 Östra saxarfjärden, mellersta SE659865-165218 Ikorn RK-KUST-Ikorn Östra Saxarfjärden Havet
32 Östra Saxarfjärden, södra SE659252-165513 Nyvarp RK-KUST-Nyvarp Östra Saxarfjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Torsbyfjärden, södra SE658269-165138 V Torsbyholme RK-KUST-V Torsbyholme Torsbyfjärden Havet