SCR och VER miljögifter Uppsala län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screening- och verifieringsundersökningar av vatten och sediment i Uppsala län
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Uppsala län
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2008
-
Pågående
Uppsala
2015-02-23 08:45
2015-02-25 12:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fyrisån, Vattholma N bron SE665720-160738 Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön Norrström
2 Hargsviken SE667616-164865 Hargsviken Havet
3 SCR, Fyrisån Flottsund SE663106-160416 Fyrisån Ekoln - Sävjaån Norrström
4 Öregrundsgrepen, Forsmark SE670597-163179 Öregrundsgrepen Havet
5 Öregrundsgrepen, Kullbådaviken SE669442-164764 Öregrundsgrepen Ligger utanför HARO
6 Öregrundsgrepen, Ängskärs gästhamn SE671093-162428 Öregrundsgrepen Kustområde
7 Öregrundsgrepen, Öregrunds gästhamn SE669416-164565 Öregrundsgrepen Ligger utanför HARO
8 Östhammarsfjärden N SE668550-164350 Östhammarsfjärden Havet