Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön (WA80503959)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön (WA80503959)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön (WA80503959)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön (WA80503959)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Uppsala - 03
Kommun
Uppsala - 0380
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Fyrisån
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6656749
SWEREF99 TM Östlig: 652199

RT 90 2,5 gon V - X: 6657200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1607380

WGS84 Latitud: 60.0197117929
WGS84 Longitud: 17.7308201666

ETRS-89 Latitud: 60.01971
ETRS-89 Longitud: 17.73081

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR och VER miljögifter Uppsala län Miljögifter SFÄ klassning 2013
SRK, Fyrisån IPS-index för kiselalger Vattholma N. Bron
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Vattholma N. Bron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1991 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1991 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1991 1992
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 2010 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2010 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2008 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2008 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2008 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2008 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1991 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1991 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1991 2006
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1997 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1995 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Nitrit 12 gånger per år 1991 1996
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1991 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1991 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1991 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2008 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2008 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2008 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2008 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2008 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1991 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1991 -
SCR och VER miljögifter Uppsala län Miljögifter SFÄ klassning 2013 Särskilda förorenande ämnen   En gång 2012 -
SCR och VER miljögifter Uppsala län Miljögifter SFÄ klassning 2013 Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2012 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Försurning   12 gånger per år 1991 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1991 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1991 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1993 2007
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1993 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1993 2007
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 1993 2007
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 2011 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1993 2007
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1993 2007
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1991 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1993 2007
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 1 gång per år 1994 2007
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1991 -
SRK, Fyrisån Vattenkemi vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1991 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Fyrisån IPS-index för kiselalger Påväxt-kiselalger   Två gånger 2017 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, FyrisånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Vattholma N. Bron Arbetsmaterial
Natura 2000