Provfiske i sjöar Uppsala län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kartläggning av fiskbestånd samt uppföljning av fysiska åtgärder i sjöar och vattendrag.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Uppsala län
VER, Verifieringsövervakning
1999
-
Pågående
Uppsala
2015-02-23 10:50
2019-01-08 15:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dannemorasjön SE667135-161090 Dannemorasjön Norrström
2 Funbosjön SE208482-507144 Funbosjön Norrström
3 Råksjön SE666115-157117 Råksjön Tämnarån
4 Trehörningen SE663734-161589 Trehörningen Norrström
5 Tämnaren SE209564-499018 Tämnaren Tämnarån
6 Untrafjärden SE670297-158347 Untrafjärden Dalälven
7 Vendelsjön SE667218-160102 Vendelsjön Norrström