Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Miljögiftsprovtagningar som utförs inom Kolbäcksåns avrinningsområde i Länsstyrelsen Dalarnas regi.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Annat
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2004
-
Pågående
Dalarna
Västmanland
2015-02-23 13:54
2019-11-22 10:46
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björken SE668211-145631 Björken 61
2 Björken 1 SE668023-145607 Björken 1 61
3 Finnbobäcken SE667172-148062 Finnbobäcken Finnbobäcken Norrström
4 Gonäsån SE666921-146072 Gonäsån Gonäsån Norrström
5 Gonäsån (Glaningen) SE666693-145837 Gonäsån (Glaningen) Gonäsån Norrström
6 Gårlången SE667320-146688 Gårlången 61
7 Gårlången SE667339-146685 Gårlången Kolbäcksån Norrström
8 Kolbäcksån (Smedjebacken) SE666879-147848 Kolbäcksån (Smedjebacken) Kolbäcksån Norrström
9 Leran (utloppet) SE666979-147524 Leran (utloppet) Broströmmen
10 Norra Barken SE666165-148695 Norra Barken Norra Barken Norrström
11 Norra Barken 1 SE666867-147868 Norra Barken 1 Norra Barken Norrström
12 Norra Barken 2 SE666891-147887 Norra Barken 2 Norra Barken Norrström
13 Saxhyttån SE668636-145617 Saxhyttån Saxhyttån Norrström
14 Starbobäcken (Starens utlopp) SE667329-147151 Starbobäcken (Starens utlopp) Starbobäcken Norrström
15 Södra Barken (utloppet, Semla) SE665545-149734 Södra Barken (utloppet, Semla) Broströmmen
16 Södra Barken 1 SE665529-149263 Södra Barken 1 Södra Barken Norrström
17 Södra Barken 2 SE665532-149242 Södra Barken 2 Södra Barken Norrström
18 Ullnäsnoret (Saxens utlopp) SE667317-145433 Ullnäsnoret (Saxens utlopp) Ullnäsnoret Norrström
19 Vilmorån (Lapptäppan) SE666663-147696 Vilmorån (Lapptäppan) Vilmorån Norrström
20 Väsman SE667090-146551 Väsman Väsman Norrström
21 Väsman 1 (Lyviken) SE666952-146442 Väsman 1 (Lyviken) Väsman Norrström
22 Väsman 5 (Lyviken) SE666942-146429 Väsman 5 (Lyviken) Väsman Norrström
23 Övre Hillen 1 SE667091-146906 Övre Hillen 1 Övre Hillen Norrström
24 Övre Hillen 2 SE667089-146906 Övre Hillen 2 Övre Hillen Norrström
25 Övre Hillen 3 SE667027-146732 Övre Hillen 3 Övre Hillen Norrström