VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, Makrofyter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Makrofytundersökningar som gjorts i länet och som ligger till grund för statusklassningen.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västmanlands län
VER, Verifieringsövervakning
2007
-
Under uppbyggnad
Västmanland
Södermanland
Uppsala
2015-02-25 15:54
2015-02-25 16:46
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fläcksjön SE663912-152882 Fläcksjön Norrström
2 Freden SE660030-152747 Mälaren-Freden Norrström
3 Galten SE659180-152170 Mälaren-Galten Norrström
4 Glåpen SE662200-151900 Glåpen Norrström
5 Granfjärden 25m SE659673-155649 Mälaren-Granfjärden Norrström
6 Gussjön SE664210-153217 Gussjön Norrström
7 Hallaren SE666078-155067 Hallaren Dalälven
8 Hörendesjön SE664754-151956 Hörendesjön Norrström
9 Iresjön SE661247-148792 Iresjön Norrström
10 Lillsvan SE661636-150065 Lillsvan Norrström
11 Lundbysjön SE662081-151071 Lundbysjön Norrström
12 Långforsen SE664591-154232 Långforsen Norrström
13 Rölen SE660659-149643 Rölen Norrström
14 Silvköparen SE664910-153960 Silvköparen Norrström
15 Storsjön SE666195-153929 Storsjön Dalälven
16 Västeråsfjärden SE659865-154240 Mälaren-Blacken Norrström
17 Västlandasjön SE660307-149671 Västlandasjön Norrström
18 Östersjön SE662002-152205 Östersjön Norrström