RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet som utförs inom den regionala övervakningen syftar till att komplettera vissa parametrar inom programmen Öresunds vattenvårdsförbund, Helsingborgs kustkontrollprogram och Malmö stads kontrollprogram. Utökningen sker i tre lokaler vid Malmö, Landskrona och Helsingborg hamnar.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
-
Pågående
Skåne
2015-02-27 17:29
2015-03-02 08:46
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Helsingborg skrubbskädda SE621433-130546 Helsingborg skrubbskädda Helsingborgsområdet Havet
2 ÖVF 3:5 SE619269-131231 ÖVF 3:5 S m Öresunds kustvatten Havet
3 ÖVF 4:13 SE617337-132555 ÖVF 4:13 Lommabukten Havet