KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Piteå kommun
KÖ, kommunal övervakning
2013
-
Pågående
Norrbotten
2019-04-02 15:55
2019-04-02 16:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bredviksberget Y2 SE726481-175923 Bredviksberget Y2 Y2 WA99756283 Kustområde
2 Bredviksberget Y4 SE726359-175904 Bredviksberget Y4 Y4 WA13121574 Kustområde
3 GV6 SE726410-175899 Bredviksberget GV6 GV6 SE726982-175347 Kustområde