KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kommunal övervakning utförd av Linköpings kommun.
Ej granskad
Sötvatten
Miljögiftssamordning
Punktinsats
KÖ, kommunal övervakning
2020
-
Pågående
Östergötland
2021-06-03 15:43
2021-06-04 10:45
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Tinnerbäcken, utl i Stångån SE647607-148992 Tinnerbäckens mynning i Stångån Tinnerbäcken Motala ström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Tinnerbäcken - Bro vid Halshöga SE647178-148736 Bro över bäck vid torp nära Halshöga Tinnerbäcken Motala ström
2 Tinnerbäcken (Nedströms Bäckskolan) SE647394-149019 Tinnerbäcken innan Ullstämmabäcken kopplas på Tinnerbäcken Motala ström
3 Ullstämmabäcken (uppströms Tinnerbäcken) SE647387-149029 Uppströms Tinnerbäcken i Ullstämmabäcken Motala ström