Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Simrishamn - 1291
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Hanöbukten
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6167350
SWEREF99 TM Östlig: 455771

RT 90 2,5 gon V - X: 6169994
RT 90 2,5 gon V - Y: 1405061

WGS84 Latitud: 55.65
WGS84 Longitud: 14.29716667

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter VH4 VH4

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Växtplankton   5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Växtplankton Klorofyll a 5 gånger per år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Ljusförhållanden   5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen   5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Kisel 5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Partikulärt organiskt kol 5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Partikulärt organiskt kväve 5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Fosfat 5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Temperaturförhållande   5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 5 gånger per år 1991 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Vattenvårdsförbundet för västra HanöbuktenLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Vattenvårdsförbundet för västra HanöbuktenLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 157083 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000