Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Hanöbukten
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6204312
SWEREF99 TM Östlig: 469666

RT 90 2,5 gon V - X: 6206810
RT 90 2,5 gon V - Y: 1419392

WGS84 Latitud: 55.98316667
WGS84 Longitud: 14.51383333

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter VH1 VH1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Växtplankton   12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Växtplankton Klorofyll a 12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Växtplankton Totalbiomassa 12 gånger per år 2017 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Växtplankton Växtplanktontäthet 12 gånger per år 2017 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Ljusförhållanden   12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen   12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Partikulärt organiskt kol 12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Partikulärt organiskt kväve 12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Temperaturförhållande   12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hydrografi & Närsalter Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 12 gånger per år 1991 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Vattenvårdsförbundet för västra HanöbuktenLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Vattenvårdsförbundet för västra HanöbuktenLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 135643 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000