Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Valjeviken (WA96783403)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Valjeviken (WA96783403)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Valjeviken (WA96783403)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Valjeviken (WA96783403)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Bromölla - 1272
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Hanöbukten
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6210696
SWEREF99 TM Östlig: 471165

RT 90 2,5 gon V - X: 6213179
RT 90 2,5 gon V - Y: 1420967

WGS84 Latitud: 56.04061667
WGS84 Longitud: 14.53718333

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Bottenfauna N7 Valjeviken
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Mjukbottenfauna kluster N7 N7 Valjeviken
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment N7 N7 Valjeviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Bottenfauna Bottenfauna   Vart annat år 1991 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Mjukbottenfauna kluster Bottenfauna   Vart annat år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen TOC Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1993 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Vattenvårdsförbundet för västra HanöbuktenBottenfauna
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink