Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Halen (WA90474821)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Halen (WA90474821)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Halen (WA90474821)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Halen (WA90474821)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 16:56 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Blekinge - 10
Kommun
Olofström - 1060
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1975
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6236116
SWEREF99 TM Östlig: 467673

RT 90 2,5 gon V - X: 6238650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1417770

WGS84 Latitud: 56.2687732734
WGS84 Longitud: 14.4780425105

ETRS-89 Latitud: 56.26876
ETRS-89 Longitud: 14.47804

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar 7y Halen
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar 7y Halen
SRK, Skräbeån Djurplankton i sjöar 7y Halen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton   2 gånger per år 1977 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1977 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1979 -
SRK, Skräbeån Klorofyll a och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1977 -
SRK, Skräbeån Djurplankton i sjöar Djurplankton   1 gång per år 1977 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1975 2011
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2012 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1975 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2000 -
SRK, Skräbeån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, SkräbeånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000