Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Västra sjön (WA27917257)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västra sjön (WA27917257)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västra sjön (WA27917257)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västra sjön (WA27917257)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Kalmar - 08
Kommun
Kalmar - 0880
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Kalmar-Snärjebäcken-Nävraån
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6278247
SWEREF99 TM Östlig: 580420

RT 90 2,5 gon V - X: 6279472
RT 90 2,5 gon V - Y: 1531050

WGS84 Latitud: 56.6416582064
WGS84 Longitud: 16.3141595969

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Kalmar läns kustvatten Makrofyter K17 HMe K17 HMe
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota K17 HMe K17 HMe

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Makrofyter Makroalger och gömfröiga växter   1 gång per år 1984 2019

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink Vart annat år 1995 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Vart annat år 1995 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Kalmar läns kustvattenMakroalger och gömfröiga växter
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink