Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  N v s Kalmarsunds kustvatten (WA61554367)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  N v s Kalmarsunds kustvatten (WA61554367)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  N v s Kalmarsunds kustvatten (WA61554367)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  N v s Kalmarsunds kustvatten (WA61554367)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Kalmar - 08
Kommun
Kalmar - 0880
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Halltorpsån-Hagbyån-Hagby
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6279794
SWEREF99 TM Östlig: 584460

RT 90 2,5 gon V - X: 6280972
RT 90 2,5 gon V - Y: 1535109

WGS84 Latitud: 56.6546742185
WGS84 Longitud: 16.3776444701

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota K9 Me K9 Me

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   Vart annat år 1993 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Vart annat år 1993 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Vart annat år 1993 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Vart annat år 1993 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Vart annat år 1993 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   Vart annat år 1993 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom Vart annat år 1993 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink Vart annat år 1993 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Vart annat år 1993 -