Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Oskarshamnsområdet (WA75358869)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Oskarshamnsområdet (WA75358869)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Oskarshamnsområdet (WA75358869)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Oskarshamnsområdet (WA75358869)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Kalmar - 08
Kommun
Oskarshamn - 0882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Virån-Oskarshamn
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6348876
SWEREF99 TM Östlig: 590135

RT 90 2,5 gon V - X: 6350005
RT 90 2,5 gon V - Y: 1541601

WGS84 Latitud: 57.2738269656
WGS84 Longitud: 16.4984987854

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Kalmar läns kustvatten Mjukbottenfauna O8MS O8MS
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment O8MS O8MS

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Mjukbottenfauna Bottenfauna   Vart annat år 1984 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   - 1985 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt - 1985 -