Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Aspen (WA56167263)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Aspen (WA56167263)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Aspen (WA56167263)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Aspen (WA56167263)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:32 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Lerum - 1441
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Säveån
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6405110
SWEREF99 TM Östlig: 334420

RT 90 2,5 gon V - X: 6409300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1286450

WGS84 Latitud: 57.7574619041
WGS84 Longitud: 12.2170771774

ETRS-89 Latitud: 57.75745
ETRS-89 Longitud: 12.21706

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar ASP Aspen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Växtplankton   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2000 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2012 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Göta älvFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Göta älvLjusförhållandenSiktdjup
SyrgasförhållandenSyrgas