SRK, Göta älv

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Göta älvs Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1985
-
Pågående
Västra Götaland
2011-03-11 08:51
2021-08-12 16:06
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Anten SE643606-130290 Anten AS Anten Göta älv
2 Anten SE644163-130456 Anten AN Anten Göta älv
3 Anten SE644225-130725 Anten Anten Göta älv
4 Aspen SE640930-128645 Aspen ASP Aspen Göta älv
5 Bro G:a väg 45 SE641060-127270 Bro G:a väg 45 Lärjeån från mynningen i Göta älv till Gråbo Göta älv
6 Bro vid Krokslätts parkgata SE640090-127350 Bro vid Växthusgatan MP8.1 Mölndalsån - Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg Göta älv
7 Garn SE644420-128395 Garn 3 Göta älv - Slumpåns mynning till Älvängen Göta älv
8 Grönån SE643350-128400 Grönån G 1 Grönån - mynningen till Skepplanda Göta älv
9 Gårdaån SE643985-128440 Gårdaån GÅ 1 Gårdaån Göta älv
10 Inlopp Gröen SE640100-128550 Inlopp Gröen MP4 Mölndalsån - Landvettersjöns inlopp till Tväråns tillflöde Göta älv
11 Inlopp Rådasjön SE639840-127940 Inlopp Rådasjön MP6 Mölndalsån - mellan Rådasjön och Landvettersjön Göta älv
12 Kodammsbron SE640616-127322 Säveån, utlopp i Göta älv S32 Säveån - mynningen till Olskroken Göta älv
13 Kyllingsån uppströms Vårgårda reningsverk SE643708-132278 Kyllingsån uppströms Vårgårda reningsverk S4 Kyllingsån - mynningen i Säveån till Lillån och Änskåns sammanflöde vid Landa Göta älv
14 Lemmingebro SE640719-127660 Säveån, Lemmingebron S30 Säveån - Olskroken till Brodalen Göta älv
15 Lerån, utlopp Säveån SE641088-129035 Lerån, utlopp Säveån Lerån Göta älv
16 Lobäcken SE644275-130920 Lobäcken S15A Lobäcken Göta älv
17 Lärjeholm SE641059-127370 Lärjeholm GÄJ Göta älv - förgreningen med Nordre älv till Säveåns mynning Göta älv
18 Mellbyån inlopp Anten SE644484-130505 Mellbyån inlopp Anten S15 Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena Göta älv
19 Mellbyån inlopp Mjörn SE643290-130058 Mellbyån inlopp Mjörn S17 Åsjön Göta älv
20 Mellbyån ulopp ur Anten SE643457-130123 Mellbyån ulopp ur Anten S16 Mellbyån - mellan Åsjön och Anten Göta älv
21 Mjörn SE642320-130020 Mjörn ME Mjörn Göta älv
22 Mörlandaån, utlopp Mellbyån SE644744-130730 Mörlandaån, utlopp Mellbyån Mörlandaån Göta älv
23 Nedströms Papyrus SE639822-127422 Nedströms Papyrus MP7.3 Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kållerödsbäcken Göta älv
24 Nordre älv, Gullö SE641980-126935 Gullö 7 Nordre Älv Kustområde
25 Nya Ullevi SE640413-127263 Nya Ullevi MP10 Mölndalsån - Ullevi till Liseberg / Delsjöbäckens inflöde Göta älv
26 Rådasjön SE639950-127740 Rådasjön RL Rådasjön Göta älv
27 Samflöde Balltorp/Kålleredsbäcken SE639780-127400 Samflöde Balltorp/Kålleredsbäcken MP8 Kålleredsbäcken Göta älv
28 Sköldsån SE642835-127920 Sköldsån SK Sköldsån Göta älv
29 Slumpån SE645880-128540 Slumpån SL 1 Slumpån - mynningen till Lillån / Sjuntorp Göta älv
30 Slumpån Åsbräcka SE645820-128656 Slumpån Åsbräcka SL1 Slumpån - mynningen till Lillån / Sjuntorp Göta älv
31 Stallbackaån SE646970-129665 Stallbackaån ST 2 Stallbackaån - mynningen till Hullsjön Göta älv
32 Stenpiren SE640450-127060 Stenpiren GÄL Göta älv - Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron Göta älv
33 Svartån SE643737-132055 Svartån S8 Svartån Göta älv
34 Säven utlopp ur Mjörn SE642140-130060 Säveån utlopp ur Mjörn S18 Säveån - mellan Sävelången och Mjörn Göta älv
35 Sävens utlopp SE642659-132512 Sävens utlopp S2 Säveån - Vårgårda till Sävens utlopp Göta älv
36 Säveån inlopp Aspen SE641020-128885 Säveån inlopp Aspen S26 Säveån - mellan Aspen och Sävelången Göta älv
37 Säveån inlopp Mjörn SE642765-130540 Säveån inlopp Mjörn S14 Säveån - mynningen i Mjörn till Alingsås centrum / Forsåns tillflöde Göta älv
38 Säveån Kyrkbron i Partille SE640773-127967 Säveån Kyrkbron i Partille S29 Säveån - Olskroken till Brodalen Göta älv
39 Säveån nedströms Vårgårda SE643770-132160 Säveån nedströms Vårgårda S6 Säveån - Svartåbäckens inflöde till Kyllingsåns inflöde / genom Vårgårda Göta älv
40 Säveån uppströms Vårgårda SE643650-132330 Säveån uppströms Vårgårda S3 Säveån - Vårgårda till Sävens utlopp Göta älv
41 Säveån utlopp Aspen SE640844-128396 Säveån utlopp Aspen S28 Säveån - Brodalen till Aspens utlopp Göta älv
42 Säveån utlopp ur Sävelången SE641460-129540 Säveån utlopp ur Sävelången S20 Säveån - mellan Aspen och Sävelången Göta älv
43 Säveån vid Torp SE643182-130994 Säveån vid Torp S10 Säveån - Alingsås centrum till Vårgårda Göta älv
44 Uppströms Hindås RV SE640286-129925 Utlopp ur V Nedsjön MP1 Mölndalsån - Rya / Dala ås tillflöde till Västra Nedsjöns utlopp Göta älv
45 Utlopp Gröen SE639900-128090 Utlopp Gröen MP5 Mölndalsån - mellan Rådasjön och Landvettersjön Göta älv
46 Utlopp Stensjön SE639850-127540 Utlopp ur Stensjön MP7 Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kållerödsbäcken Göta älv
47 Ålandasjön SE643390-130120 Ålandasjön Å1 Åsjön Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gullbergsån, kyrkogården SE640452-127261 Mölndalsån Ullevi 8 Gullbergsån Göta älv
2 Gäddebäck SE647250-129680 Göta älv, Gäddebäck GÄD Göta älv
3 Göta älv, Bohus SE641965-127479 Bohus 9 Göta älv - förgreningen med Nordre älv till Säveåns mynning Ligger utanför HARO
4 Lärjeholm bottenfauna SE641105-127392 Lärjeholm 6 Göta älv - förgreningen med Nordre älv till Säveåns mynning Ligger utanför HARO
5 Nordre älv, Kungälv SE642220-127293 Kungälv 10 Nordre Älv Ligger utanför HARO
6 Skräcklan SE647910-129655 Göta älv, Skräcklan GÄA Vänern - Dalbosjön Göta älv
7 Surte SE641825-127445 Göta älv, Surte GÄI Göta älv - förgreningen med Nordre älv till Säveåns mynning Göta älv
8 Surte bottenfauna SE641790-127457 Surte 5 Göta älv - förgreningen med Nordre älv till Säveåns mynning Ligger utanför HARO
9 Södra Nol SE642736-127777 Göta älv, Södra Nol GÄG Göta älv - Älvängen till förgreningen med Nordre älv Göta älv
10 Södra Nol bottenfauna SE642710-127772 Södra Nol 4 Göta älv - Älvängen till förgreningen med Nordre älv Ligger utanför HARO
11 Vargön bottanfauna SE647630-129905 Vargön 1 Göta älv - Vänern till Stallbacka Ligger utanför HARO
12 Älvabo SE646290-128810 Göta älv, Älvabo GÄE Göta älv - Slumpån till Stallbackaån Göta älv
13 Älvabo bottenfauna SE646270-128790 Älvabo 2 Göta älv - Slumpån till Stallbackaån Ligger utanför HARO
14 Östra Nedsjön, djuphåla SE640432-130339 Östra Nedsjön Göta älv