Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna (SE641451-128303)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna (SE641451-128303)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna (SE641451-128303)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Göta älv - förgreningen med Nordre älv till Säveåns mynning (WA33908756)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-12-05 15:56 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Göteborg - 1480
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Göta älv huvudfåra
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6406247
SWEREF99 TM Östlig: 321668

RT 90 2,5 gon V - X: 6410590
RT 90 2,5 gon V - Y: 1273704

WGS84 Latitud: 57.7627794357
WGS84 Longitud: 12.0022238275

ETRS-89 Latitud: 57.76277
ETRS-89 Longitud: 12.00221

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv GÄJ Lärjeholm

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Näringsämnen   12 gånger per år 2006 -
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2006 -
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2006 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Göta älvNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningSRK, Göta älvNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet