Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kvädöfjärden (WA15844442)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kvädöfjärden (WA15844442)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kvädöfjärden (WA15844442)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kvädöfjärden (WA15844442)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Östergötland - 05
Kommun
Valdemarsvik - 0563
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Motala ströms kust och skärgård
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6434226
SWEREF99 TM Östlig: 604837

RT 90 2,5 gon V - X: 6435202
RT 90 2,5 gon V - Y: 1557322

WGS84 Latitud: 58.0383312933
WGS84 Longitud: 16.774151997

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Kalmar läns kustvatten Makrofyter Ref H4Me4 Ref H4Me4
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Ref H4Me4 Ref H4Me4

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Makrofyter Makroalger och gömfröiga växter   1 gång per år 1984 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1984 -
SRK, Kalmar läns kustvatten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1984 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Kalmar läns kustvattenMakroalger och gömfröiga växter