Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ingaröfjärden (WA82566638)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ingaröfjärden (WA82566638)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ingaröfjärden (WA82566638)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ingaröfjärden (WA82566638)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Värmdö - 0120
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Nackas och Värmdös fjärdar
Startår
2015
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6574846
SWEREF99 TM Östlig: 692829

RT 90 2,5 gon V - X: 6574790
RT 90 2,5 gon V - Y: 1647022

WGS84 Latitud: 59.26
WGS84 Longitud: 18.38

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton RK-KUST-Ägnöfjärden Ägnöfjärden
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi RK-KUST-Ägnöfjärden Ägnöfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton Växtplankton   9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Växtplankton   9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 9 gånger per år 2015 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Ljusförhållanden   9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen   9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 3 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 3 gånger per år 2015 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 157117 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000