Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Strömmen (WA79755821)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Strömmen (WA79755821)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Strömmen (WA79755821)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Strömmen (WA79755821)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Stockholm - 0180
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Stockholms inre skärgård
Startår
2015
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6579838
SWEREF99 TM Östlig: 679405

RT 90 2,5 gon V - X: 6579945
RT 90 2,5 gon V - Y: 1633656

WGS84 Latitud: 59.31
WGS84 Longitud: 18.15

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton RK-KUST-Blockhusudden Blockhusudden
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi RK-KUST-Blockhusudden Blockhusudden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton Växtplankton   12 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 12 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Växtplankton   12 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 12 gånger per år 2015 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 3 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 3 gånger per år 2015 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 157194 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000