Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kanholmsfjärden (WA68382937)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kanholmsfjärden (WA68382937)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kanholmsfjärden (WA68382937)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kanholmsfjärden (WA68382937)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Värmdö - 0120
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Stockholms norra mellersta skärgård
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6583300
SWEREF99 TM Östlig: 714385

RT 90 2,5 gon V - X: 6582984
RT 90 2,5 gon V - Y: 1668683

WGS84 Latitud: 59.33
WGS84 Longitud: 18.76

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Kanholmsfjärden
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton SKVVF-S86 S86 Kanholmsfjärden
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi SKVVF-S86 S86 Kanholmsfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 2 gånger per år 2001 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2010 2010
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2010 2010
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Svealands kustvattenvårdsförbundLjusförhållandenSiktdjup
Växtplankton