Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Saxen (WA68398599)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Saxen (WA68398599)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Saxen (WA68398599)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Saxen (WA68398599)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Ludvika - 2085
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
1969
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6668825
SWEREF99 TM Östlig: 498913

RT 90 2,5 gon V - X: 6671150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1454200

WGS84 Latitud: 60,15636
WGS84 Longitud: 14,98043

ETRS-89 Latitud: 60.15635
ETRS-89 Longitud: 14.98041

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Saxen
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Saxen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1980 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1980 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1969 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1981 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger per år 1981 -