Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Galtfjärden (WA23967996)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Galtfjärden (WA23967996)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Galtfjärden (WA23967996)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Galtfjärden (WA23967996)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Singöfjärdarna
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6674665
SWEREF99 TM Östlig: 698939

RT 90 2,5 gon V - X: 6674549
RT 90 2,5 gon V - Y: 1654346

WGS84 Latitud: 60.16
WGS84 Longitud: 18.58

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi RMÖ-KUST-U11 U11 Galtfjärden
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna RK-KUST-K Hallsta Pappersbruk, Edeboviken K
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna RK-KUST-K Hallsta Pappersbruk, Edeboviken K
RK, Hallsta pappersbruk Fastsittande vegetation RK-KUST-K Hallsta Pappersbruk, Edeboviken K
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment RK-KUST-K Hallsta Pappersbruk, Edeboviken K

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Växtplankton   3 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna Bottenfauna   1 gång per år 2011 -
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna Bottenfauna BQI 1 gång per år 2011 -
RK, Hallsta pappersbruk Fastsittande vegetation Makroalger och gömfröiga växter   Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen   Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Ljusförhållanden   6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen   6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 6 gånger per år 2013 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Hallsta pappersbrukBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
Makroalger och gömfröiga växter
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk karteringVäxtplanktonKlorofyll a
Operativ övervakningGRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk karteringVäxtplanktonKlorofyll a
RK, Hallsta pappersbrukNäringsämnenTotalmängd fosfor - sommar
NäringsämnenTotalmängd kväve - sommar