Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Yttrefjärden (WA98837905)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Yttrefjärden (WA98837905)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Yttrefjärden (WA98837905)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Yttrefjärden (WA98837905)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Piteå - 2581
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Piteälven med kustvatten
Norra Bottenviken kust
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7253262
SWEREF99 TM Östlig: 803719

RT 90 2,5 gon V - X: 7251890
RT 90 2,5 gon V - Y: 1766381

WGS84 Latitud: 65.2611620008
WGS84 Longitud: 21.5133421517

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant YF1 Piteå Yttre fjärden
SRK, Norrbottenskusten Bottenfauna YF1 Piteå Yttre fjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norrbottenskusten Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Bottenfauna Bottenfauna BQI 1 gång per år 2005 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen   Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin annat 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 1992 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NorrbottenskustenBottenfauna
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sedimentPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink