SRK, Norrbottenskusten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet ska ses som ett grundläggande basprogram vars syfte är att beskriva effekter av industriernas utsläpp samt att tillhandahålla kompletterande data som är nödvändiga vid beskrivning av recipienternas tillstånd. Programmet omfattar kontroll av fysikalkemiska parametrar (bl.a. närsalter, syre, siktdjup), klorofyll-a, metaller samt bottenfauna.

För närvarande ingår följande verksamheter i det samordnade programmet:
 Haparanda kommun, Bottenvikens reningsverk
 Kalix kommun, Kalix avloppsreningsverk
 BillerudKorsnäs Sweden AB Karlsborgs Bruk
 Luleå kommun, Uddebo avloppsreningsverk
 SSAB EMEA AB, Luleå
 Piteå Renhållning och Vatten AB
 SCA Munksund AB, Piteå
 Smurfit Kappa Kraftliner AB, Piteå
Läs mer
Godkänd
2011-03-14 08:22
Kust och hav
Löpande program
SRK, Samordnad recipientkontroll
2005
-
Pågående
Norrbotten
2011-03-01 07:25
2019-02-18 13:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Baggen SE725834-177739 Baggen P300 Baggholmsdraget Havet
2 Båtören SE731984-184031 Båtören Ka2 Repskärsfjärden Havet
3 Gråsjälfjärden SE728907-179248 Gråsjälfjärden L5 Yttre Lulefjärden Havet
4 Harrbäcksviken SE728873-180063 Harrbäcksviken L2 Sörbrändöfjärden Havet
5 Inre fjärden SE725624-176231 Inre fjärden P20 Inrefjärden Havet
6 Kalix Repskärsfjärden SE731808-184189 Kalix Repskärsfjärden K5 Repskärsfjärden Havet
7 Kvarnören SE731871-184260 Kvarnören Ka7 Repskärsfjärden Havet
8 Luleå Sörbrändöfjärden SE728650-180279 Luleå Sörbrändöfjärden LS4 Sörbrändöfjärden Havet
9 Långören SE731521-184420 Långören Ka12 Repskärsfjärden Havet
10 Lövskär SE728706-180251 Lövskär L3 Sörbrändöfjärden Havet
11 Piteå Inre fjärden SE725587-176375 Piteå Inre fjärden IF5 Inrefjärden Havet
12 Piteå Vargödraget SE725189-177518 Piteå Vargödraget VD1 Vargödraget Havet
13 Piteå Yttre fjärden SE725189-176638 Piteå Yttre fjärden YF1 Yttrefjärden Havet
14 Sandöfjärden SE728702-179852 Sandöfjärden L4 Sandöfjärden Havet
15 Torne älv, nedströms reningsverket Haparanda SE732392-187981 To 5 To 5 Torneälven Torneälven
16 Vargödraget SE725136-177523 Vargödraget P250 Vargödraget Havet
17 Ytterstlandet SE730935-184397 Ytterstlandet Ka16 Norrbottens skärgårds kustvatten Havet
18 Yttre fjärden SE725128-176631 Yttre fjärden P70 Yttrefjärden Havet
19 Östra Launinkari SE731978-188024 Östra Launinkari Toe 9 Haparandafjärden sek namn Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gräsörenbron SE728866-179855 Gräsörenbron L1 Inre Hertsöfjärden Havet
2 Sandöfjärden SE728672-179836 Sandöfjärden L4a Sandöfjärden Havet