Sandöfjärden

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE728672-179836
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sandöfjärden (WA40341745)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sandöfjärden (WA40341745)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sandöfjärden (WA40341745)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sandöfjärden (WA40341745)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Luleå - 2580
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Råne-/Luleälven med kustvatten
Norra Bottenviken kust
Startår
2004
Slutår
2004
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7288498
SWEREF99 TM Östlig: 835245

RT 90 2,5 gon V - X: 7286723
RT 90 2,5 gon V - Y: 1798361

WGS84 Latitud: 65.5441652558
WGS84 Longitud: 22.2699973077

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi L4a Sandöfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Växtplankton   4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 2004 2004

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 1 gång per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 3 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 2004 2004
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 2004 2004