Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kalix - 2514
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Norra Bottenviken kust
Startår
2005
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7311711
SWEREF99 TM Östlig: 880559

RT 90 2,5 gon V - X: 7309354
RT 90 2,5 gon V - Y: 1843974

WGS84 Latitud: 65.7003332803
WGS84 Longitud: 23.3070105648

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Ka16 Ytterstlandet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Växtplankton   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 2005 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Syrgasförhållanden   3 gånger per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Näringsämnen TOC 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Prioriterade ämnen   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Temperaturförhållande   3 gånger per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Försurning   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 2005 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NorrbottenskustenLjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, NorrbottenskustenSärskilda förorenande ämnenZink