Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Repskärsfjärden (WA99227432)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Repskärsfjärden (WA99227432)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Repskärsfjärden (WA99227432)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Repskärsfjärden (WA99227432)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kalix - 2514
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Norra Bottenviken kust
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7320412
SWEREF99 TM Östlig: 878367

RT 90 2,5 gon V - X: 7318083
RT 90 2,5 gon V - Y: 1841894

WGS84 Latitud: 65.7801646603
WGS84 Longitud: 23.2846670337

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant K5 Kalix Repskärsfjärden
SRK, Norrbottenskusten Bottenfauna K5 Kalix Repskärsfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen   Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin annat 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 1992 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norrbottenskusten Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 2005 -
SRK, Norrbottenskusten Bottenfauna Bottenfauna BQI 1 gång per år 2005 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sedimentPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
SRK, NorrbottenskustenBottenfauna