Fördjupad kartläggning grundvatten

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000936
Med fördjupad kartläggning grundvattenavses samma som i SGU-FS 2013:1 och ska även tillämpas då detta behövs enligt samma föreskrift.
VISSMEASURETYPE000936
Icke publik
Kunskapshöjande aktivitet
 
Fördjupad kartläggning grundvatten
Antal Primär enhet
1 år
2014-03-07 10:34
2019-07-16 13:44

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Påverkan grundvatten

Konstgjord vattenåterföring
Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljöproblem grundvatten

Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

10 000 kr/st - Sverige, Land

25-2000 % - Sverige, Land

Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

10 000 kr/st - Sverige, Land

25-2000 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift