RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syfte är att följa utvecklingen vad gäller vattenkemiska och fysikaliska aspekter i ett fåtal regionala trendsjöar och trendvattendrag.
Godkänd
2011-03-04 14:19
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Jämtlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1998
-
Pågående
Jämtland
2011-03-04 13:58
2011-06-17 13:12

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 1998 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kemisk syreförbrukning, Mn 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1998 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1998 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1998 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1998 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kjeldahlkväve 1998 2007 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1998 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1998 - 8 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö