RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Grundvattenkemi i källor, Hallands län, gemensamt delprogram, grundvatten påverkat av jordbruk och tätort
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Hallands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Halland
2012-04-03 14:55
2015-05-11 11:11

Regional övervakning av grundvattenkemi i källor
Undersökningstyper
Startår 2008 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 2009 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2010 2011 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2009 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2011 2011 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2009 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2009 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2009 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloreten och Tetrakloreten 2009 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 2009 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 2009 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vanadin 2009 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
TOC 2011 2011 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kisel 2011 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluor 2011 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 2008 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning