Annat, Metaller och andra miljögifter i sötvatten, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökning av metaller inom projektet INSURE.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Annat
2016
-
Pågående
Östergötland
2017-12-06 12:49
2018-04-03 08:21

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2016 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö