NMÖ, Flodmynningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenkemisk övervakning i större svenska vattendrag. Används bland annat för att beräkna belastningen på havet via vattendrag (diffus + uppströms liggande punktutsläpp). Belastningsdata används nationellt bland annat som underlag till miljömålsuppföljning, samt internationell rapportering till HELCOM, OSPAR och EEA.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1965
-
Pågående
Västra Götaland
Kalmar
Norrbotten
Uppsala
Gävleborg
Västernorrland
Gotland
Skåne
Västerbotten
Halland
Blekinge
Östergötland
Södermanland
Stockholm
2011-03-01 16:08
2018-09-07 07:49

Vattenkemisk övervakning i större svenska vattendrag. Används bland annat för att beräkna belastningen på havet via vattendrag (diffus + uppströms liggande punktutsläpp). Belastningsdata används nationellt bland annat som underlag till miljömålsuppföljning, samt internationell rapportering till HELCOM, OSPAR och EEA.
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1965 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 2003 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kemisk syreförbrukning, Mn 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1965 1979 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Har ersatts av absorbansmätning
Grumlighet 2010 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1972 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1987 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1985 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1985 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1995 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1983 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1983 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Uran 2013 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1984 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vanadin 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1965 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalmängden syralösligt Al