RK Trosa kommun

 • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Trosa kommun
RK, Recipientkontroll
1986
-
Pågående
Södermanland
2011-12-06 10:20
2018-09-25 09:12
 • Kontrollerande övervakning
  Kvalitetsfaktor Parameter
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Försurning
  Försurning
  Försurning
  Försurning
  Försurning
  Kvalitetsfaktor Parameter
  Hydrologisk regim vattendrag
  Hydrologisk regim vattendrag
  Hydrologisk regim vattendrag
  Hydrologisk regim vattendrag
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Försurning
  Försurning
  Försurning
  Försurning
  Försurning
 • Operativ övervakning
  Kvalitetsfaktor Parameter
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Kvalitetsfaktor Parameter
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Näringsämnen
  Näringsämnen
 • Det finns inga stationer med särskild användning i detta övervakningsprogram