KÖ, Nackas sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nacka kommun
KÖ, kommunal övervakning
1979
-
Pågående
Stockholm
2014-11-12 09:59
2019-02-07 15:35
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrträsk, Nacka SE658151-164142 Abborrträsk (Nacka) KMÖ-SJÖ-NAC1 Ligger utanför HARO
2 Bagarsjön SE206580-514988 Bagarsjön KMÖ-SJÖ-NAC2 Bagarsjön Kustområde
3 Bastusjön, Nacka SE657968-163691 Bastusjön KMÖ-SJÖ-NAC3 Kustområde
4 Dammsjön, Nacka SE657474-164090 Dammsjön KMÖ-SJÖ-NAC4 Dammsjön Kustområde
5 Dammtorpssjön SE657669-163333 Dammtorpssjön KMÖ-SJÖ-NAC25 Dammtorpssjön Kustområde
6 Glasbrukssjön SE658115-163797 Glasbrukssjön KMÖ-SJÖ-NAC5 Glasbrukssjön Ligger utanför HARO
7 Insjön, Norra SE658307-164356 Insjön KMÖ-SJÖ-NAC6 Insjön Ligger utanför HARO
8 Insjön, Södra SE658243-164388 Insjön, Södra KMÖ-SJÖ-NAC7 Insjön Ligger utanför HARO
9 Järlasjön 1 SE657807-163382 Järlasjön KMÖ-SJÖ-NAC8 Järlasjön Kustområde
10 Järlasjön 3 SE657798-163550 Järlasjön 3 KMÖ-SJÖ-NAC9 Järlasjön Kustområde
11 Karbosjön, Nacka SE658398-164097 Karbosjön KMÖ-SJÖ-NAC10 Ligger utanför HARO
12 Kocktorpssjön SE206597-514658 Kocktorpssjön KMÖ-SJÖ-NAC11 Ligger utanför HARO
13 Koviksträsk SE658308-164541 Koviksträsk KMÖ-SJÖ-NAC27 Koviksträsk Ö i södra Östersjön
14 Kvarnsjön, Nacka SE658295-163965 Kvarnsjön, (Nacka) KMÖ-SJÖ-NAC12 Kvarnsjön Ligger utanför HARO
15 Källtorpssjön, Nacka SE657679-163386 Källtorpssjön KMÖ-SJÖ-NAC13 Källtorpssjön Kustområde
16 Lundsjön, Nacka SE657541-164064 Lundsjön KMÖ-SJÖ-NAC14 Dammsjön Kustområde
17 Långsjön, Nacka SE657869-163597 Långsjön (Nacka) KMÖ-SJÖ-NAC15 Långsjön Kustområde
18 Myrsjön, Nacka SE658224-163982 Myrsjön KMÖ-SJÖ-NAC16 Myrsjön Ligger utanför HARO
19 Sandasjön, Nacka SE657508-163631 Sandasjön KMÖ-SJÖ-NAC17 Sandasjön Kustområde
20 Sickla Långsjö, mitt i sjön SE657791-163249 Sickla Långsjö KMÖ-SJÖ-NAC26 Sicklasjön Kustområde
21 Strålsjön SE206432-513882 Strålsjön KMÖ-SJÖ-NAC18 Strålsjön Kustområde
22 Sågsjön, norra SE658275-164094 Sågsjön KMÖ-SJÖ-NAC19 Sågsjön Ligger utanför HARO
23 Sågsjön, södra SE658216-164155 Sågsjön, södra KMÖ-SJÖ-NAC20 Sågsjön Ligger utanför HARO
24 Söderbysjön SE206497-512931 Söderbysjön KMÖ-SJÖ-NAC21 Söderbysjön Kustområde
25 Tollareträsk, Nacka SE657866-163887 Tollareträsk KMÖ-SJÖ-NAC22 Ligger utanför HARO
26 Trollsjön/Vittjärn SE658274-163916 Trollsjön/Vittjärn KMÖ-SJÖ-NAC23 SE6089
27 Ulvsjön, Nacka SE657543-163431 Ulvsjön KMÖ-SJÖ-NAC24 Ulvsjön Kustområde