RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screening av miljögifter i Södermanlands län. Förtätning av nationella screeningar, undersökningar av prioriterade ämnen och särskilt förorenande ämnen. Matriser kan vara vatten, sediment eller biota som tex fisk.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2006
-
Pågående
Södermanland
2015-01-16 15:37
2015-02-25 09:53
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 B1 SE652117-160471 Askö Askö Krabbfjärden Havet
2 Fågelöfjärden SE652887-160345 Fågelöfjärden Fågelöfjärden Fågelöfjärden Havet
3 Hasselöområdet SE650451-157804 Furöområdet Furöområdet Hasselöområdet Havet
4 Sjösafjärden SE651585-157484 Sjösafjärden Sjösafjärden Sjösafjärden Havet
5 ST. BRUNSKÄR SE651321-160001 Gunnarbofjärden Gunnarbofjärden Krabbfjärden Havet
6 Stadsfjärden SE651379-157092 Stadsfjärden Stadsfjärden Stadsfjärden Havet
7 Tvären SE651777-159387 Tvären Tvären Tvären Havet
8 Ålöfjärden SE650701-157834 Ålöfjärden Ålöfjärden Ålöfjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Asköfjärden, Sandviken SE652317-160737 Askö, Sandviken Askö, Sandviken Ligger utanför HARO
2 Dragsviksfjärden, Krokholmen SE651448-159192 Krokholmen, Frukostviken Krokholmen, Frukostviken Ligger utanför HARO
3 Fågelöfjärden, småbåtshamn SE653115-160103 Trosa Hamn, småbåtshamn framför reningsverket Trosa Hamn, småbåtshamn framför reningsverket Ligger utanför HARO
4 Gupafjärden, Norra Lökholmen SE652117-159971 Norra Lökholmen, referens Norra Lökholmen, referens Ligger utanför HARO
5 Krabbfjärden, Laxkroksholmarna SE652174-160015 Laxkroksholmarna Laxkroksholmarna Ligger utanför HARO
6 Oxelösunds hamnområden, Fiskehamnen SE650450-157588 Oxelösund, Fiskehamnen bland segelbåtarna Oxelösund, Fiskehamnen bland segelbåtarna Ligger utanför HARO
7 Ringsöfjärden, Ringsöfladen SE651359-159488 Ringsöfladen Ringsöfladen Ligger utanför HARO
8 Risöområdet, Broken SE651079-158321 Broken Broken Ligger utanför HARO
9 Risöområdet, Långskär SE651100-157928 Långskär Långskär Ligger utanför HARO
10 Risöområdet, Västra skäret SE651114-158384 Risöområdet Risöområdet Ligger utanför HARO
11 Risöområdet, Östra Sackholmen SE651208-158782 Östra Sackholmen Östra Sackholmen Ligger utanför HARO
12 Stadsfjärden, småbåtshamnen vid Kilaåns mynning SE651410-157001 Hamnen vid Kilaånsmynning Hamnen vid Kilaånsmynning Ligger utanför HARO
13 Trosafjärden, Västra stadsfjärden SE653086-160066 Trosafjärden Trosafjärden Ligger utanför HARO
14 Örsbaken, Utterholmen SE650863-157841 Utterholmen Utterholmen Ligger utanför HARO