SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional förtätning av det nationella screeningprogrammet
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
SCR, Screening
2008
-
Pågående
Norrbotten
2015-01-22 08:47
2022-04-14 10:34

Regional förtätning inom det nationella screeningprogrammet samt riktade undersökningar. Vattenprover från ett antal lokaler i Norrbotten analyserades med avseende på prioriterade och särskilt förorenande ämnen.
Undersökningstyper
Startår 2016 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
TOC 2019 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Löst organiskt kol 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Prioriterade ämnen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Bly och blyföreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Tributyltenn föreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Cybutryn/Irgarol 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Aklonifen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Cypermetrin 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Alfa-hexaklorcyklohexan 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Terbutryn 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Kinoxifen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Dikofol 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Bifenox 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Diklorvos 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Heptaklor 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Särskilda förorenande ämnen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Krom 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Zink 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Koppar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Dioxiner 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
17-beta-östradiol 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökning av vattendirektivsämnen i vatten
Försurning 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
pH 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Alkalinitet 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Kalcium 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Kalium 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Natrium 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter
Magnesium 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Stödparameter