VER, Södermanlands län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar av miljögifter som kan användas vid statusklassning. Ofta är det engångsundersökningar som kan liknas vid screening.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2010
-
Pågående
Södermanland
2015-01-23 08:35
2017-12-22 09:15

Mätning av prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i sediment, metaller och organiska ämnen.
Undersökningstyper
Startår 2012 Slutår 2013
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pentaklorfenol 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2012 2012 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 2012 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB