Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med programmet är att höja kunskapen om miljöfarliga ämnen i grundvatten. Det görs genom en riskbaserad screening av grundvatten med fokus på urban miljö. SGU genomför screeningen på uppdrag av Naturvårdsverket. Länsstyrelserna ges möjlighet att förtäta screeningen. SGU dnr 35-785-2016. NV dnr NV-02772-16.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Naturvårdsverket
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2016
2017
Avslutat
Skåne
Gotland
Blekinge
Uppsala
Gävleborg
Jönköping
2018-10-22 13:31
2019-02-13 13:05
SGU, Sveriges geologiska undersökning