RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2018
-
0
Skåne
2019-07-09 15:16
2019-07-10 08:29
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alnarpsån SE617214-132908 Alnarpsån Alnarpsån Kustområde
2 Brandstorpsbäcken,uppströms vägtrumma Brandstorpsvägen SE623174-130201 Görslövsån Görslövsån Kustområde
3 Braån, Billeberga SE619808-132440 Braån Braån Saxån
4 Görarp 1 SE621253-131186 Görarpsån 1 Råån
5 Görarp 2 SE621250-131185 Görarpsån 2 Råån
6 Görarp 3 SE621198-131172 Görarpsån 3 Råån
7 Hasslarpsån, Skavebäck-källa, nedstr Frillestadväxt AB SE621484-131676 Hasslarpsån HASSLARPSÅN:Skavebäck-källa Vege å
8 Sege å, havet -Torrebergabäcken SE616904-133112 Sege å SEGE Å: Havet-Torrebergabäcken Sege å
9 Skavebäck, i biflöde nedströms kullabygdens handelsträdgård AB SE622819-130897 Skavebäck Vege å