Brandstorpsbäcken,uppströms vägtrumma Brandstorpsvägen

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE623174-130201
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Görslövsån (WA64359281)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Görslövsån (WA64359281)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Görslövsån (WA64359281)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Görslövsån (WA64359281)
Stationen skapades: 2015-01-23 16:59 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2019-01-09 16:53 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Höganäs - 1284
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE94095
Åtgärdsområde
Kustnära områden (syd)
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6227856
SWEREF99 TM Östlig: 352072

RT 90 2,5 gon V - X: 6231740
RT 90 2,5 gon V - Y: 1302017

WGS84 Latitud: 56,1727022674311
WGS84 Longitud: 12,6172414496348

ETRS-89 Latitud: 56.17269
ETRS-89 Longitud: 12.61723

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Si108M Brandstorpsbäcken,uppströms vägtrumma Brandstorpsvägen
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Brandstorpsbäcken,uppströms vägtrumma Brandstorpsvägen
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Görslövsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 6 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen   annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Alaklor annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Atrazin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Klorpyrifos annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Diuron annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Endosulfan annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Isoproturon annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Simazin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Trifluralin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Aklonifen annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Cypermetrin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Terbutryn annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Kinoxifen annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Bifenox annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Diklorvos annat 2018 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1989 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen   annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Bentazon annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diklorprop annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Glyfosat annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Kloridazon annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen MCPA annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Metribuzin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Imidakloprid annat 2018 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1989 -
KÖ, Höganäs kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1989 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyanazin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dimetoat annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenpropimorf annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metamitron annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tifensulfuronmetyl annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tribenuronmetyl annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Alfa-cypermetrin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2,4-Diklorfenoxiättiksyra annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Azoxystrobin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar BAM annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Beta-cyflutrin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Bitertanol annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyflutrin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyprodinil annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Deltametrin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Esfenvalerat annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Etofumesat annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenitrotion annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenmedifam annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluroxipyr annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Flurtamon annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fuberidazol annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Imazalil annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klopyralid annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kvinmerac annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Lambda cyhalotrin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metalaxyl annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pendimetalin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Permetrin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Prokloraz annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Propikonazol annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Propyzamid annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Prosulfokarb annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Terbutylazin annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Terbutylazin-desetyl annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tolklofosmetyl annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Hexazinon annat 2018 -
RMÖ, Bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metazaklor annat 2018 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger   Tre gånger 2014 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Tre gånger 2014 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Tre gånger 2014 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Tre gånger 2014 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Tre gånger 2014 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Tre gånger 2014 2019

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Höganäs kommunFörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendragPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningGRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendragPåväxt-kiselalger