SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund bedriver samordnad recipientkontroll i Ljusnans avrinningsområde samt i övriga inlandsvatten i Södra Hälsingland. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram. Medlemmarna består främst av kommuner och företag som släpper ut miljöstörande ämnen.

Programmet är reviderat senast år 2012.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Ljusnan - Voxnans Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1961
-
Pågående
Gävleborg
Jämtland
2011-02-28 14:24
2022-10-13 11:10
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bergviken SE678960-154312 Bergviken, Sibo 295 Bergviken Ljusnan
2 Bergviken SE679040-154310 Bergviken, Björnnäsudden 290 Bergviken Ljusnan
3 Bergviken SE679090-154735 Bergviken, Norrlandsporten 300 Bergviken Ljusnan
4 Bodasjön SE684950-151803 Bodasjön, Skästra 163 Bodasjön Ljusnan
5 Bornforsen SE680555-149700 Bornforsens kraftverk 21020 Voxnan Ljusnan
6 Brändåstjärn SE691365-134455 Brändåstjärnen, centrala delen 6010 Brändåstjärnen Ljusnan
7 Florsjön SE679800-155360 Florsjön 24020 Florsjön Ljusnan
8 Florån SE679739-155376 Florån, Florsjöns utlopp 24025 Florån Ljusnan
9 Florån SE679992-155169 Florån, Östra Flor 24015 Florån Ljusnan
10 Flästasjön SE681502-153221 Flästasjön 230 Flästasjön Ljusnan
11 Hedeviken SE692330-138982 Hedviken 70 Ljusnan
12 Hoan SE689175-146010 Hoan, vid Floren 13040 Hoan Ljusnan
13 Hoan SE691050-144610 Hoan, uppströms Överhogdal bron vid Oppigården 13010 WA66376410 Ljusnan
14 Härjeåsjön SE686605-141620 Härjeåsjön, centrala delen 8020 Härjåsjön Ljusnan
15 Hässjaån SE680726-151507 Hässjaån, Önneberg 21760 Hässjaån Ljusnan
16 Järvsö SE684405-152000 Ljusnan, Järvsö 170 Ljusnan Ljusnan
17 Kyrksjön SE685680-151450 Kyrksjön, vid Ljusdal 151 Kyrksjön Ljusnan
18 Laforsen SE687015-148385 Ljusnan, Laforsen 130 Ljusnan Ljusnan
19 Landafors SE679550-154390 Ljusnan, Landafors 280 Ljusnan Ljusnan
20 Leån SE685779-151382 Leån, bron i Ljusdal 18070 Sillerboån Ljusnan
21 Linsell SE689520-139935 Ljusnan, Linsell 80 Ljusnan Ljusnan
22 Ljusnedal SE693995-133545 Ljusnan, Ljusnedal 30 Ljusnan Ljusnan
23 Lofssjön SE688860-137225 Lofssjön 7010 Lofssjön Ljusnan
24 Marmen SE679460-155710 Marmen, Marmaverken 350 Marmen Ljusnan
25 Norralaån SE680198-156744 Lötån, nedströms vågbro N40 Norralaån Norralaån
26 Orsjön SE682850-152935 Orsjön 200 Orsjön Ljusnan
27 Smalsjön SE679325-155370 Smalsjön sjömitt 330 Bergviken Ljusnan
28 Sunnerstaholm SE680035-153150 Voxnan, Sunnerstaholm 21095 Voxnan Ljusnan
29 Sveg SE688030-142505 Ljusnan, Sveg 90 Ljusnan Ljusnan
30 Söderhamnsån SE679900-156675 Söderhamnsån, Söderhamn S40 Söderhamnsån Kustområde
31 Tännån SE693565-132820 Tännån, Östersjöns utlopp 1030 Tännån Ljusnan
32 Tännån SE695157-131134 Tännån, uppströms Malmagen landsvägsbron 1010 Tännån Ljusnan
33 Ullungen SE680825-150075 Ullungen, centrala delen av sjön 21540 Ullungen Ljusnan
34 Varpen SE680212-153324 Gullhammaren 253 Varpen Ljusnan
35 Varpen SE680281-153244 Baldersnäs 252 Varpen Ljusnan
36 Varpen SE680291-153187 Häggestavågen 251 Varpen Ljusnan
37 Veman SE693115-139455 Sör-Vemån, uppströms Vemdalen 9210 Veman Ljusnan
38 Vemån SE689318-141175 Vemån, Glissjöberg 9030 Veman Ljusnan
39 Vemån SE692210-140327 Vemån, nedströms Björnrike 9020 Veman Ljusnan
40 Voxsjön SE679985-152780 Voxsjön, centrala delen av sjön 21090 Voxsjön Ljusnan
41 Västersjön SE681040-153872 Västersjön, centralt i sjön 19620 Västersjön Ljusnan
42 Västersjön SE689465-149265 Västersjön, vid Ramsjö 18020 Västersjön Ljusnan
43 Östersjön SE680550-154425 Östersjön, centrala delen av sjön 24010 Östersjön Ljusnan

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Härnbosjön SE677836-155112 Härnbosjön SK10 Härnebosjön Skärjån